Wijzigingen van de schooltoeslag
 
 

Om aanspraak te maken op de schooltoeslag moet het kind voldoen aan de:

Nationaliteitsvoorwaarden

De leerling moet Belg zijn of beschikken over een verblijfsrecht van ten minste 3 maanden.  Voor onder andere de leerling die niet aan de voorwaarde voldoet wordt een vrijstelling verleend wanneer het kind langer dan één jaar ononder-broken in een pleeggezin verblijft. 
Tot en met het schooljaar 2020-2021 gold deze uitzondering wanneer het kind langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin verbleef. 

 

Pedagogische voorwaarden

De bedragen schooltoeslagen zijn o.a. afhankelijk van de studierichting.
Het hoogste bedrag schooltoeslag is verschuldigd wanneer de leerling in de loop van het schooljaar van studierichting verandert.
Tot en met het schooljaar 2020-2021 was de schooltoeslag van de studierichting op de laatste schooldag van het schooljaar verschuldigd. 

 

Financiële voorwaarden

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van het gezin waartoe het kind behoort.  Evenwel heeft de leerling recht op een volledige schooltoeslag wanneer het langer dan één jaar ononderbroken in een pleeggezin verblijft. 
Tot en met het schooljaar 2020-2021 gold deze uitzondering wanneer het kind langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin verbleef.