Gezinspolitiek
 


De Gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen. 
Ze houdt ook rekening met jouw stem.

 

 

 

 

 


Hoe ze dat doet, over haar standpunten, beleidsprojecten en veel meer lees je op de nationale webpagina.

   
Nationaal
Met de nationale verkiezingen in het voorjaar van 2019, hield de Gezinsbond ook een bevraging naar jouw prioriteiten voor de volgende regering: 'StemGezin19'.
 
Gemeentelijk

Ook in Zele zorgt een werkgroep ervoor dat onze lokale politici rekening moeten houden met de wensen van de gezinnen. Daarom hebben we ook met de voorbije verkiezingen een actieplan opgesteld en voorgelegd aan de verschillende politieke partijen.

Het huidige college van burgemeester en schepenen hebben we ondertussen op de koffie uitgenodigd om de resultaten van de enquête, gehouden in de zomer van 2018, voor te leggen.

Volledig overzicht van de verschillende stappen vind je terug op onderstaande afbeeldingslink.