KOD-reglement

 

  Om een goede samenwerking te bevorderen en nutteloze discussies te vermijden volgt hier het reglement voor al wie beroep doet op een babysitdienst.

  

 

 • De dienst is uitsluitend voorbehouden aan leden van de Gezinsbond.
 • Aanvragen worden steeds gedaan via de webtoepassing. Ook wanneer men vooraf een mondelinge afspraak heeft gemaakt met een babysitter dient deze via de webtoepassing te worden geregistreerd. Niet geregistreerde afspraken zijn niet verzekerd!
 • De opgegeven uren dienen gerespecteerd te worden.
 • Er wordt steeds een telefoonnummer achtergelaten waar u (of evt. een familielid) bereikbaar bent in noodgevallen. Ook het telefoonnummer van de huisdokter of de dokter van wacht wordt doorgegeven.
 • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat moet gebeuren met de kinderen: etenstijden, slaaptijden, waar men de benodigdheden kan vinden…
 • Ook voor de babysitter worden steeds maaltijden voorzien. Warme maaltijden worden op voorhand klaargemaakt en dienen enkel nog opgewarmd te worden door de babysitter.
 • In geen geval horen huishoudelijke taken tot het werk van de babysitter.
 • De babysitter wordt steeds vergoed volgens het vastgestelde tarief. Ook kan u steeds bij de verantwoordelijke hierover informeren.
 • Elk begonnen uur wordt aangerekend als volledig uur (ook al is het maar 5 min!).
 • Wanneer bij aankomst de dienst niet doorgaat, dient het minimumtarief (2 uur oppas) betaald te worden.
 • Aanvragen voor kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaar dienen minstens 1 maand op voorhand afgesproken en betaald te worden aan de verantwoordelijke.
 • Ook babysitters dienen zich te houden aan bepaalde afspraken. Heeft u klachten of vragen, neem dan onmiddellijk contact op met de verantwoordelijke.

 

Mogen wij met aandrang vragen het annuleren van een aangevraagde dienst te beperken. Annulaties worden enkel aanvaard bij hoogdringendheid, zoniet zal de Gezinsbond het minimumbedrag aanrekenen. Bij niet-navolging zal een volgende aanvraag worden geweigerd.